Tempelhuys

Waar hemel en aarde samenzijn

Liefdevol thuis

Tempelhuys

Waar hemel en aarde samenzijn

Liefdevol thuis

Krachtplaats ’t Tempelhuys

Een liefdevol thuis voor het thuiskomen in jezelf

Voel je van harte welkom om hier te zijn als je daar behoefte aan hebt

Vanuit de reis die ik in mijn innerlijk heb ervaren om het mezelf steeds meer toe te staan vanuit onvoorwaardelijke liefde er voor mezelf te zijn en te ontplooien is het Tempelhuys geboren. Dit prachtige huis met alle kleurrijke ruimtes die het rijk is vormen een warme bedding van onvoorwaardelijke liefde. Het is daardoor een krachtplaats van dynamische energie waar hemel en aarde samenzijn en jou uitnodigen om dit ook in jezelf te ervaren. Hier zijn stelt je in staat om weer te herinneren, ontwaken dat wat je prachtige ziel aan geschenken in zich draagt. En tevens deze zaadjes van licht de bedding en voeding te geven om te groeien naar diegene die jij vanuit je essentie ervaart te zijn. Want als jij jezelf weer kan omhelzen straal jij van licht en liefde en zend je dat ook weer uit naar een ander. En dan creëren we met elkaar een steeds groter veld van licht en liefde. Wat niet alleen zorgt voor een meer vanuit het hart gedragen samenleving, maar ook onze gehele mensheid, aarde, kosmos en alle levensvormen ten goede komt.

Voor nu een warme knuffel en wellicht tot gauw, Liefs Anouschka

Voel je welkom wanneer jij dat zo ervaart

Want waar je JA zegt tegen jezelf begint de beweging al te ontstaan.

Zowel voorafgaand aan, alsook tijdens en na het hier zijn kun je mogelijk van alles ervaren, want daar waar je ‘Ja’ zegt tegen je Zelf, begint de beweging in bewustzijn al te ontstaan. Vaak wordt er dus ook al vanaf het moment van het maken van een afspraak er al innerlijk iets in beweging gezet. De begeleidingen zelf zullen ook je bewustzijn in beweging brengen. Datgene wat vertaald en benoemd wordt is datgene wat er (onbewust) in je bewustzijn speelt en/of er in beweging wordt gezet. Soms lost daarbij een knelpunt of weerstand direct op, soms wordt deze even uitvergroot, soms zal het een proces van verdere groei en heling in gang zetten. Dat kan ook de reden zijn dat er na het hier zijn soms nog veel kan veranderen. Van heel subtiel en energetisch tot krachtig, direct en heel tastbaar. De begeleidingen zijn altijd bedoeld als een ondersteuning, verheldering, bekrachtiging, verdere activatie of bevestiging op het pad van groei dat jij bewandelt.

Stichting Vrienden van ’t Tempelhuys

Met elkaar zorgen we voor elkaar

Vanuit mijn levensbeschouwelijke visie; met elkaar zorgen we voor elkaar, vind ik het van belang dat er voor iedereen altijd een thuis te ervaren is. Om deze reden initieer Tempeldiensten die de ruimte bieden om in de warmte van onvoorwaardelijke liefde te zijn. Dit ter versterking eigen bron, ter troost, verruiming, inspiratie etc. Deze Tempeldiensten vinden plaats op basis van vrijwillige bijdrage. Jouw bijdrage gaat naar onze Stichting Vrienden van ’t Tempelhuys en help je mee om deze diensten blijvend mogelijk te maken. Daarnaast maak je het ook mogelijk dat iemand ook altijd bij mij terecht terecht kan voor troost en een warm woord in tijden van nood als diegene geen financiële middelen daarvoor heeft. Als de tijd er komt dat de kas meer ruimte biedt dan is mijn hartewens om vanuit de Stichting Vrienden van ’t Tempelhuys nog meer liefdevolle momenten en initiatieven die onze samenleving verlicht en verwarmt te creëren. Allen te doel om de aanraking van liefde te bieden voor diegene die het nodig hebben en zo onze bijdrage te kunnen leveren aan een meer vanuit het hart gedragen maatschappij. Een deel (winst) van de opbrengst van de geschenken die je in ’t Winkeltje kan aanschaffen gaat ook naar de stichting. Voor de overige diensten die ik aanbied vraag ik een vaste bijdrage. Dit uiteraard om te kunnen voorzien in mijn eigen levensonderhoud en dit liefdevol thuis aan te kunnen blijven bieden.

Ik sta naast je…zij aan zij. Ik geloof in een jou en mij.

Ik zie je door alles heen. Ik ben hier, je bent niet alleen. 

Verbonden in liefdeslijnen tussen aarde, zon, sterren en maan. 

Net zolang  jij weer verder kan gaan.